Bardzo czesto grubosc plyty przy wiekszych jej rozpietosciach dobierana jest wlasnie z warunku ugiec, a nie z warunku zniszczenia

Bardzo często grubość płyty przy większych jej rozpiętościach dobierana jest właśnie z warunku ugięć, a nie z warunku zniszczenia. Pomijając wartości szczegółowe zawarte w normach, w większości przypadków żąda się, aby stosunek całkowitej stanu ugięcia f do rozpiętości i wynosił 200 co jest warunkiem rygorystycznym np. f = 3 cm, dla 1= 600 cm. Całkowitą strzałkę ugięcia oblicza się jako strzałkę złożoną z odkształceń doraźnych, wywołanych obciążeniami krótkotrwałymi, oraz z odkształceń długotrwałych, spowodowanych obciążeniami stałymi. Uwzględnienie doraźnego, względnie długotrwałego działania obciążenia następuje przez odpowiednią zmianę sztywności zginania. Zamiast stosowanej w elementach jednorodnych sztywności zginania EJ, wprowadza się sztywność zginanego elementu zarysowanego Bk – dla obciążeń krótkotrwałych i Be – dla obciążeń długotrwałych. Sztywności te zależą od: ilości zbrojenia, rodzaju beto nu (zwykły, lekki) oraz od maksymalnej wartości momentu dla danego rodzaju obciążenia. Zależność sztywności od maksymalnego momentu przęsłowego (od obciążeń krótkotrwałych lub długotrwałych) oraz fakt, że odkształcenia obliczone dla Bd zawierają zarówno odkształcenia doraźne jak i długotrwałe powoduje, że odkształcenie całkowite f oblicza się ze wzoru: fI – odkształcenie krótkotrwałe wywołane działaniem całkowitego obciążenia (zarówno krótko i długotrwałego), fz – odkształcenie krótkotrwałe wywołane działaniem obciążenia długotrwałego, h – odkształcenie całkowite (krótko- i-długotrwałe) wywołane działaniem obciążenia długotrwałego. [przypisy: bricomarche jarocin, strefa przemarzania, schody zewnętrzne wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin schody zewnętrzne wymiary strefa przemarzania