Dwa skladniki katalizatora

Poniżej zamieszczony, jest opis procesu otrzymywania butadienu z alkoholu, stosowany w ZSRR przy produkcji kauczuku SK. 1. Dwa składniki katalizatora muszą być dokładnie zmieszane w stosunku 25% składnika 1 oraz 75% składnika 2. 2. Mieszanka musi być tak sporządzona, aby miała możliwie największą powierzchnię aktywną. 3. Alkohol zanim zostanie wprowadzony do komory reakcyjnej należy przeprowadzić w stan pary, a następnie parę przegrzać do temperatury 4500C. W fabryce produkującej rocznie 10 000 ton kauczuku SK prowadzi się te procesy przy użyciu wyparki rurkowej oraz przegrzewacza. Wyparka tego typu. może zamienić w stan pary w ciągu godziny 11 000 kg alkoholu, przy czym zużywa się 1 610 000 cal ciepła, czy1i 328 cal na kilogram alkoholu. 4. Stosuje się alkohol o stężeniu 85% zmieszany z zawracającym (nieprzereagowanym) alkoholem 96 procentowym. 5. Podwyższenie temperatury ponad 435 a nawet 4500C nie daje żadnych istotnych korzyści. Czas zetknięcia się alkoholu z kontaktem powinien wynosić około 10 sekund. 6. [więcej w: drzwi wewnętrzne wymiary , kocioł gazowy kondensacyjny , olx czarnków ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne wymiary kocioł gazowy kondensacyjny olx czarnków