Dwie scianki rozscielarki ramowej, prostopadle do ruchu maszyny, sa ruchome w kierunku pionowym

Dwie ścianki rozścielarki ramowej, prostopadłe do ruchu maszyny, są ruchome w kierunku pionowym. Odpowiednie ustawienie tych ścianek wyznacza grubość rozścielanej warstwy zaprawy i jej spadek. Wyrównanie rozścielonej warstwy zaprawy odbywa się przy użyciu, jak poprzednio już wspomniano, ściągaczki z elastycznej gumy, która przymocowana jest do tylnej ścianki rozścielarki. 5.6.3. Maszyny nowszej i najnowszej konstrukcji Zasada ogólna konstrukcji nowszych maszyn tego typu jest taka sama, jak w poprzednio wspomnianych, lecz niektóre jej czynności, na przykład dozowanie składników zaprawy, jest częściowo zautomatyzowane. Najnowsze natomiast maszyny o dużych wydajnościach do kilkudziesięciu ton na godzinę są całkowicie zautomatyzowane i wszystkie prawie urządzenia są sterowane elektronicznie, z możnością odpowiedniej do potrzeb regulacji tych urządzeń w czasie pracy. Duże kombajny są przeważnie o produkcji ciągłej. Dozowanie składników w czasi e ich pracy regulowane jest przez szybkość przechodzenia ich przez odpowiednie przewody, prowadzące do mieszalnika. Przewody dozujące kruszywo zaopatrzone są w odpowiednie przenośniki śrubowe umożliwiające przesuwanie się tego kruszywa. Składniki płynne dozowane są przewodami, przeważnie grawitacyjnie. Wstępne zwilżanie kruszywa z ewentualnym dodatkiem regulatora następuje w rurze dozującej kruszywo przed jego wejściem do mieszalnika rury. Składniki zaprawy przebywają w mieszalniku 15-25 s, zależnie od uziarnienia składników mineralnych i od sprawności urządzenia mieszającego. Wydajność dużych kombajnów wynosi 30-40 t/h. Budowane są obecnie już znacznie większe. Zapas składników w zasobnikach kombajnu wystarcza na 15-20 min. W związku z tym konieczna jest stała dostawa materiałów składowych dla zapewnienia ciągłości pracy kombajnu. Do towarzyszących maszyn podczas pracy kombajnu należą: samochody do dowozu składników mineralnych, szuf le mechaniczne, autocysterny na emulsję, cysterny do przewozu wody, szczotki mechaniczne itp. [podobne: przykładowy kosztorys budowy domu, praktiker zabrze godziny otwarcia, domek drewniany całoroczny ]

Powiązane tematy z artykułem: domek drewniany całoroczny praktiker zabrze godziny otwarcia przykładowy kosztorys budowy domu