KOSZTY DODATKOWE PALIWA W ZIMIE

width=600Paliwo jest jednym z podstawowych elementów kosztów dodatkowych. Rozpiętość zużycia paliwa jest bardzo duża w zależności od stosowanych metod wykonawstwa. Poza tym zdawałoby się teoretycznie, że zużycie paliwa powinno powodować koszty proporcjonalne do średnich temperatur zewnętrznych. Jednakże wobec tego, że pewne ilości paliwa stosowane są do różnych celów w zależności od obowiązujących przepisów i potrzeb, proporcjonalność ta jest trudna do uchwycenia zwłaszcza, że koszty wynikające z niewłaściwego stosowania ogrzewania są znacznie większe. Postaramy się zilustrować to twierdzenie przykładami.

Jezeli ogrzewamy cieplak do temperatury + 8°C, przeciętna zaś temperatura zewnętrzna w styczniu w Warszawie wynosi -2,9°C, to w przypadku przeciętnych mrozów W styczniu -6°C zwiększenie zapotrzebowania paliwa wyniesie

8-(-6) 1. 100=28%
8-(-2,9)

Założyliśmy teoretyczną proporcjonalność strat ciepła do różnic temperatur. Jeżeli chodzi o podgrzewanie wody lub kruszywa, to przy małych wahaniach temperatur różnice są relacyjnie mniejsze, a przy dużych wahaniach relacyjnie większe.                      

Natomiast zastosowanie cieplaka do 5-dniowego przerobu zamiast 3-dniowego zwiększa ilość paliwa o 60 %.

Ogrzewanie całego budynku o 5 kondygnacjach przy robotach wykończeniowych prowadzonych tylko na 2 kondygnacjach zwiększa zużycie paliwa o 100 %. Często obserwowane na pudowa ch pozostawianie otwartych bram w cieplakach powoduje niedogrzew cieplaka i zwiększenie zużycia paliwa o 200-300 %. Widzimy więc, że zużycie paliwa, które powinno być: ściśle zależne od temperatur zewnętrznych, podlega znacznie większym wahaniom wynikającym z gospodarki na budowie i z projektu robót zimowych. [Zobacz też ; drzwi wewnętrzne wymiary , kocioł gazowy kondensacyjny , olx czarnków]

Paliwa na budowach przy robotach zimowych używa się do następujących celów: ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają robotnicy (szatni do przebierania się, pomieszczeń do ogrzania się w czasie pracy), podgrzewania wody, podgrzewania kruszywa, podgrzewania pomieszczeń, w których znajdują się betoniarki, ogrzewania cieplaków i ogrzewania
innych budynków. Oczywiście, przy różnych metodach potrzebne są różne rodzaje ogrzewania. Zasadą ogólną jest kumulowanie punktów ogrzewania i punktów opalania.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne wymiary kocioł gazowy kondensacyjny olx czarnków