Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót zimowych

width=600

Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót zimowych mają zasadnicze znaczenie. Problem robót budowlanych w okresie zimowym jest problemem zarówno technicznym jak i ekonomicznym. Elementem decydującym są tutaj duże korzyści gospodarcze, jakie otrzymuje społeczeństwo. Toteż wysokość tych kosztów i wszelkie studia nad ich zmiennością
mają ogromne znaczenie. Analiza tych kosztów wpływa w wysokim stopniu i na zagadnienia techniczne pozwalając na dysponowanie metodami wykonawstwa i umiejętne wykorzystanie ich właściwości technologicznych zgodnie ze wskazówkami, jakie nam daj ekonomika. Praca. niniejsza ma z jednej strony dać technikom wskazówki co do
wyboru metod przy projektowaniu robót zimowych i pobieraniu decyzji w zmiennych warunkach zimowego wykonawstwa, z drugiej zaś strony powinna dać materiał do prac normatywnych polityki budowlanej. Przy analizie kosztów specjalne znaczenie ma klasyfikacja kosztów i ich podział na rodzaje. Na ten temat publikowane były prace autora:
Koszty dodatkowe przy robotach budowlanych w okresie zimowym (Inżynieria i Budownictwo nr 12, 1951 r.) i ,Zasady podziału kosztów dodatkowych przy robotach budowlanych w okresie zimowyrn. (Biuletyn Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa nr 3, Maj 1953 r.). Zgodnte z ustalonymi założeniami przyjmiemy w tej pracy zasadniczy podział kosztów dodatkowych na 8 grup. [Zobacz też : drzwi wewnętrzne wymiary , kocioł gazowy kondensacyjny , olx czarnków]

l. Koszty dodatkowe wynikające z gospodarki materiałami budowlanymi.
2. Koszty dodatkowe materiałów i paliwa.
3. Koszty dodatkowe, wyposażenia placu budowy.
4. Koszty dodatkowe-wynikające ze stosowania specjalnego sprzętu.
5. Koszty dodatkowe zabezpieczenia robotników.
6. Koszty dodatkowe robót placowych i specjalnych.
7. Koszty dodatkowe wynikające z obniżenia wydajności pracy.
8. Koszty eksploatacji i amortyzacji instalacji specjalnych.
W każdej z wymienionych grup są koszty dwojakiego rodzaju: niezależne od wahań klimatycznych i ściśle związane z tymi wahaniami. Oto przykłady. W celu zabezpieczenia na okres zimowy odpowiedniej ilości materiałów, których dostawa w zimie jest utrudniona, jak np. piasku lub żwiru rzecznego, musimy zwiększyć pojemność placu składowego na materiały. Wykonujemy więc płotki oporowe, osłony, stosujemy pracę spycharki itd. Będą to koszty, które ponosimy w październiku czy w listopadzie bez względu na to, czy zimą będą duże mrozy, czy odwilże, duże, czy małe opady itd.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne wymiary kocioł gazowy kondensacyjny olx czarnków