Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót zimowych

width=600

Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót zimowych mają zasadnicze znaczenie. Problem robót budowlanych w okresie zimowym jest problemem zarówno technicznym jak i ekonomicznym. Elementem decydującym są tutaj duże korzyści gospodarcze, jakie otrzymuje społeczeństwo. Toteż wysokość tych kosztów i wszelkie studia nad ich zmiennością
mają ogromne znaczenie. Analiza tych kosztów wpływa w wysokim stopniu i na zagadnienia techniczne pozwalając na dysponowanie metodami wykonawstwa i umiejętne wykorzystanie ich właściwości technologicznych zgodnie ze wskazówkami, jakie nam daj ekonomika. Praca. niniejsza ma z jednej strony dać technikom wskazówki co do
wyboru metod przy projektowaniu robót zimowych i pobieraniu decyzji w zmiennych warunkach zimowego wykonawstwa, z drugiej zaś strony powinna dać materiał do prac normatywnych polityki budowlanej. Przy analizie kosztów specjalne znaczenie ma klasyfikacja kosztów i ich podział na rodzaje. Na ten temat publikowane były prace autora:
Koszty dodatkowe przy robotach budowlanych w okresie zimowym (Inżynieria i Budownictwo nr 12, 1951 r.) i ,Zasady podziału kosztów dodatkowych przy robotach budowlanych w okresie zimowyrn. (Biuletyn Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa nr 3, Maj 1953 r.). Zgodnte z ustalonymi założeniami przyjmiemy w tej pracy zasadniczy podział kosztów dodatkowych na 8 grup. [Zobacz też : piaskowanie aluminium , blachy aluminiowe odlewane , cięcie blach aluminiowych]

l. Koszty dodatkowe wynikające z gospodarki materiałami budowlanymi.
2. Koszty dodatkowe materiałów i paliwa.
3. Koszty dodatkowe, wyposażenia placu budowy.
4. Koszty dodatkowe-wynikające ze stosowania specjalnego sprzętu.
5. Koszty dodatkowe zabezpieczenia robotników.
6. Koszty dodatkowe robót placowych i specjalnych.
7. Koszty dodatkowe wynikające z obniżenia wydajności pracy.
8. Koszty eksploatacji i amortyzacji instalacji specjalnych.
W każdej z wymienionych grup są koszty dwojakiego rodzaju: niezależne od wahań klimatycznych i ściśle związane z tymi wahaniami. Oto przykłady. W celu zabezpieczenia na okres zimowy odpowiedniej ilości materiałów, których dostawa w zimie jest utrudniona, jak np. piasku lub żwiru rzecznego, musimy zwiększyć pojemność placu składowego na materiały. Wykonujemy więc płotki oporowe, osłony, stosujemy pracę spycharki itd. Będą to koszty, które ponosimy w październiku czy w listopadzie bez względu na to, czy zimą będą duże mrozy, czy odwilże, duże, czy małe opady itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane tematy z artykułem: blachy aluminiowe odlewane cięcie blach aluminiowych piaskowanie aluminium