Maszyny do produkcji i ukladania zapraw emulsyjnych

Maszyny do produkcji i układania zapraw emulsyjnych . 5.6.1. Uwagi ogólne Maszyny do produkcji i układania zaprawy emulsyjnej tworzą wieloczynnościowy zespół i z tego powodu zwą się kombajnami, jak wiele innych zespołów, opartych na podobnych zasadach wieloczynnościowych. Ze względu na brak miejsca, jak również z uwagi na szybkie zmiany w konstrukcji produkowanych różnych rodzajów maszyn do wytwarzania i układania zapraw emulsyjnych, nie będą one omawiane szczegółowo. Podane zostaną w skrócie tylko ogólne zasady konstrukcji i pracy tych maszyn. Kombajny do zapraw emulsyjnych oparte są głównie na licencjach lub pierwowzorach USA, gdzie maszyny te po raz pierwszy weszły w użycie i gdzie rozwój ich jest największy. Największymi producentami tych maszyn są: USA, Anglia i Francja. Ostatnio zaczęto produkować tego rodzaju maszyny również i w NRF. Obecnie istnieje duża różnorodność tego rodzaju maszyn, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i w ydajności. 5.6.2. Maszyny starszej konstrukcji Maszyny starszego typu mają małą wydajność (od kilku do kilkunastu ton na godzinę) i periodyczny system produkowania zaprawy emulsyjnej. Sterowanie produkcją zaprawy w tych maszynach odbywa się ręcznie. Dozowanie składników zaprawy odbywa się przez ręczne uruchomienie odpowiednich dźwigni zbiorników z poszczególnymi składnikami zaprawy. Dozowany materiał, z pojemników dozujących przez uruchomienie ręcznej dźwigni, przechodzi do mieszalnika, z którego w podobny sposób gotowa porcja zaprawy wylewana jest do rozścielarki. Rozścielarka sprzężona jest z główną maszyną produkcyjną i sterowana przeważnie hydraulicznie przez operatora maszyny. Wewnątrz ram rozścielarki znajduje się urządzenie (przeważnie śrubowe), rozkładające równomiernie zaprawę na całą szerokość układania. [podobne: strop krzyżowo zbrojony, schody zewnętrzne wymiary, ile kosztuje podłączenie prądu ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje podłączenie prądu schody zewnętrzne wymiary strop krzyżowo zbrojony