Metody projektowania nawierzchni asfaltobetonowych krajów zachodnioeuropejskich

Drugą metodą, która zyskuje szersze zastosowanie w praktyce, jest metoda Guszosdoru, wiążąca ściśle właściwości fizyczne i mechaniczne masy z ilością i jakością użytego asfaltu i wypełniacza. Metody projektowania nawierzchni asfaltobetonowych krajów zachodnioeuropejskich. Z Ameryki w zasadzie zbliżają się w swych założeniach do zasad poprzednio podanych. Istnieje wyraźna tendencja do powiązania zasad projektowania zawartości poszczególnych składników masy z własnościami fizycznymi i mechanicznymi próbek wykonanych laboratoryjnie oraz powiązania badań i ustaleń laboratoryjnych z wynikami zachowania się nawierzchni pod działaniem ruchu i w różnych warunkach. Zagadnienie to, jak i wiele innych, a zwłaszcza nośności podłoża i grubości nawierzchni, wymaga zgromadzenia właściwego materiału doświadczalnego dla poczynienia miarodajnych uogólnień. W warunkach polskich istnieje pilna potrzeba zmodernizowania istniejących i stosowanych metod projektowania mas bitumicznych również w kierunku powiązania zaprojektowanego składu mas z ich własnościami fizycznymi i mechanicznymi oraz zachowaniem się po wbudowaniu (ich własnościami reologicznymi). [patrz też: olx polkowice, drzwi wewnętrzne wymiary, strefa przemarzania ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne wymiary olx polkowice strefa przemarzania