Obliczenie zawartosci smoly

W zależności od rodzaju i warstwy nawierzchni ilość lepiszcza asfaltowego oblicza się wg wzorów przepisanych właściwymi normami z zastosowaniem nadmiaru, niedomiaru lub ilości wolnych przestrzeni. Metody doboru mieszanek mineralnych dla nawierzchni smołowych są w zasadzie podobne. Obliczenie zawartości smoły przedstawia zagadnienie bardziej skomplikowane. Sposoby doboru składu mas asfaltowych i smołowych są podane w następnym rozdziale w przykładach obliczeniowych. Z poprzednio podanych metod doboru składu mas asfaltobetonowych największe znaczenie w praktyce zagranicznej (ZSER) ma metoda prof. P. W. Sacharowa oparta o właściwości masy asfalt-wypełniacz. Pozwala ona w sposób racjonalny dobrać właściwą ilość lepiszcza, zapewniającą masie najlepsze właściwości mechaniczne i fizyczne. Ponadto, to jest rzeczą bardzo istotną, uwzględnia ona właściwości i zachowanie się masy w temperaturze normalnej i podwyższonej (50 oC). [patrz też: studnia głębinowa przepisy, hemnes ikea, makro zabrze godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: hemnes ikea makro zabrze godziny otwarcia studnia głębinowa przepisy