blonka asfaltowa na ziarnach

W miarę zwiększania grubości błonki jej właściwości smarne zwiększają się i przy tym samym zagęszczeniu osiąga się większe zbliżenie ziarn do siebie. Zwiększa się również ogólna wielkość powierzchni zetknięcia ziarn mineralnych z bardzo cienką błonką między ziarnami mineralnymi. To wszystko jest słuszne i działa dodatnio na właściwości mechaniczne zagęszczonej masy, dopóki masa ta nie zawiera nadmiaru asfaltu, tj. gdy przy danym stopniu zagęszczenia błonka asfaltowa na ziarnach w miejscu ich zetknięcia jest wciskana w wolne przestrzenie między ziarnami, a oprócz tego pozostaje jeszcze dość tej wolnej przestrzeni między ziarnami. [patrz też: gilotyna do blachy, blachy trapezowe, blachy mosiężne ]

Przenosniki tasmowe dziela sie na stale, czlonowe i ruchome

Przenośniki taśmowe dzielą się na stałe, członowe i ruchome. 1. Przenośniki stałe montuje się jako nieruchome na dłuższy okres czasu, w celu przenoszenia materiałów w wyznaczonym kierunku. Takie przenośniki stosowane są na przykład w betoniarniach, w wytwórniach tłucznia, w kopalniach kopalin użytecznych, w Wielkich składnicach, gdzie materiały przenoszone są na duje odległości, w znacznych ilościach i w stałym kierunku. 2. Przenośniki czołowe składają się z oddzielnych rozbieralnych elementów – członów; w zależności od ilości: członów użytych do montażu uzyskuje się przenośniki różnej długości. Dzięki niewielkiemu ciężarowi poszczególnych członów przenośniki, członowe można łatwo przenosić z miejsca na miejsce; są one wygodne do transportu mas przy wykonywaniu robót ziemnych, przy robotach betonowych, do pracy w kamieniołomach itp. 3. [podobne: rusztowania aluminiowe, Profile aluminiowe, blachy aluminiowe frezowane ]