Przy duzym rozcienczeniu wydajnosc gwaltownie spada

Niewielkie rozcieńczenie alkoholu wodą praktycznie biorąc nie ma wpływu na wydajność butadienu. Przy dużym rozcieńczeniu wydajność gwałtownie spada. W praktyce stosuje się surowy alkohol 84,60f0, który daje taką samą wydajność jak 92,5-procentowy alkohol rektyfikowany. Według Sabatiera obecność wody działa szkodliwie na proces odszczepiania wody od cząsteczki alkoholu. Potwierdziły to prace Lebiediewa i jego współpracowników, którzy zmieniając tylko procentowość użytego alkoholu, a zachowując bez zmiany wszystkie inne parametry. Pewne podwyższenie wydajności daje się zaobserwować, gdy przy użyciu alkoholu rozcieńczonego prowadzimy reakcję w wyższej temperaturze. 5. Alkohol butylowy nie bierze udziału w tworzeniu się butadienu, a obecność jego wpływa ujemnie na wydajność procesu. Do innych metod produkcji alkoholu syntetycznego stosowanych za granicą należy dwustopniowy proces, oparty na reakcji alkoholu i aldehydu octowego w obecności katalizatora. Używany do tego celu alkohol otrzymuje się ze zboża za pomocą ulepszonej metody fermentacji. W chwili obecnej na butadienie otrzymywanym z alkoholu oparta jest produkcja 240000 ton kauczuku syntetycznego rocznie, przy czym stosowany alkohol otrzymuje się głównie z żyta i pszenicy, a tylko częściowo na drodze syntetycznej. Inną interesującą metodą jest tak zwany proces Publickera opracowany przez Polaka Szukiewicza. Szukiewicz jest jednym ze współtwórców produkowanego w Polsce Keru. Początkowo nie doceniano znaczenia jego metody; przeprowadzone badania wykazały, że metoda ta jest przynajmniej tak. samo dobra jak inne. Pozornie wydawało się, że ma ona wiele wspólnych cech z metodą już stosowaną, bliższe badania wykazały jednak mylność tego sądu. [patrz też: przykładowy kosztorys budowy domu , hemnes ikea , bricomarche jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin hemnes ikea przykładowy kosztorys budowy domu