Synteza butadienu z alkoholu etylowego

Synteza butadienu z alkoholu etylowego. Najstarszą metodą produkcji butadienu z alkoholu etylowego jest metoda oparta na utlenieniu alkoholu do aldehydu octowego, który z kolei poddaje się kondensacji aldolowej pod wpływem niewielkich ilości alkaliów. Należy zaznaczyć, że reakcja ta- była jednym z najwcześniej znanych przykładów polimeryzacji. Metoda produkcji butadienu z alkoholu poprzez aldehyd octowy ma tę ujemną stronę, że nie jest procesem bezpośrednim i do otrzymania ostatecznego produktu wymaga szeregu przejść. Niemniej jednak w niektórych krajach na tej metodzie oparto produkcję alkoholu syntetycznego. Znaczne sukcesy w bezpośredniej produkcji butadienu z alkoholu osiągnął Związek Radziecki. Najważniejszy typ kauczuku syntetycznego produkcji radzieckiej SKB oparty był na butadienie otrzymywanym bezpośrednio z alkoholu. Proces ten był opracowany przez Lebiediewa ; materiałem wyjściowym mógł być zarówno alkohol etylowy, jak i propylowy lub izopropylowy. Metoda jest dość prosta. Alkohol otrzymywany z ziemniaków przepuszczano w temperaturze 4000C nad mieszanym katalizatorem działającym odwadniająco oraz odwadniająco. Otrzymany produkt silnie chłodzono, a nieskondensowane gazy wymywano terpentyną lub benzyną w celu usunięcia zawartego w nich butadienu. [przypisy: domek drewniany całoroczny , strefa przemarzania , olx pszczyna ]

Powiązane tematy z artykułem: domek drewniany całoroczny olx pszczyna strefa przemarzania