Wytrzymalosc mechaniczna

Jeżeli przy zagęszczaniu i wyciskaniu asfaltu z miejsc bezpośredniego zetknięcia się ziarn ilość jego będzie większa niż przestrzenie wolne między ziarnami, które powstają przy danym stopniu zagęszczenia masy, to praktycznie nie uda się osiągnąć największego zagęszczenia (zbliżenia do siebie) poszczególnych ziarn. Wytrzymałość mechaniczna próbek będzie niższa, a ciężar objętościowy nie osiągnie wartości, jaką można otrzymać przy mniejszej zawartości asfaltu, co odpowiada maksimum wytrzymałości mechanicznej. W odróżnieniu od metody poprzedniej metoda Guszośdonu przyjmuje asfalt jako samodzielne spoiwo o zasadniczym znaczeniu. W ten sposób właściwości betonu asfaltowego są uzależnione W głównej mierze od właściwości asfaltu i jego ilości, a nie od ilości i właściwości masy asfalt-wypełniacz, jak to było podane w metodzie poprzedniej. Projektowanie składu masy asfaltobetonowej według metody Guszosdoru polega na następujących czynnościach. [więcej w: szerokość drzwi, bricomarche jarocin, studnia głębinowa przepisy ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin studnia głębinowa przepisy szerokość drzwi