ZASADY OBLICZANIA

ZASADY OBLICZANIA. 1. Przekazywanie obciążeń pionowych 2. 1. 1. Obciążenia Na obciążenia pionowe, które z poziomu działania przekazać trzeba aż na podłoże gruntowe, składają się: – ciężar własny konstrukcji nośnych; – ciężar stały od elementów konstrukcyjnych nienośnych (ściany osłonowe, działowe itp. ), izolacji, elementów wykończeniowych oraz elementów stałego wyposażenia; – obciążenia zmienne (obciążenia użytkowe, śnieg, niektóre elementy wyposażenia); – obciążenia specjalne niewymienione poprzednio. Wielkość obciążeń ustala się w oparciu o właściwe normy PN-74jB-02009 i PN-701 IB-0201O, lub w razie konieczności wg indywidualnej oceny. Wielkość i sposób obciążenia elementów nośnych (stropy, ściany) elementami konstrukcyjnie nienośnymi (ściany osłonowe, działowe) zależy w głównej mierze od samej konstrukcji tych elementów. Jeżeli ściana np. działowa pełna bez otworowa wznoszona jest z elementów drobnowymiarowy ch, to do chwili zarysowania pracuje ona jak tarcza (belka ściana) współpracująca ze znajdującym się poniżej stropem. W chwili wystąpienia zarysowań dolnej części tarczy zmienia się jej schemat statyczny. Jeżeli ściana taka powiązana jest ze ścianami otaczającymi, to pracuje ona wtedy jak łuk ze ściągiem (ściągiem jest strop lub belka podpierająca). Element podpierający (np. strop) obciążony jest wtedy jedynie częścią ściany. [patrz też: godziny otwarcia praktiker, szerokość drzwi, strop krzyżowo zbrojony ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker strop krzyżowo zbrojony szerokość drzwi