Zbudowano doswiadczalna aparature do produkcji butadienu z butandiolu

Proponowano zastosowanie do produkcji alkoholu ługów posulfitowych otrzymywanych przy produkcji celulozy. Zbudowano doświadczalną aparaturę do produkcji butadienu z butandiolu otrzymywanego drogą fermentacji zboża. Największą trudność sprawiało oddzielenie glikolu od powstałej mieszaniny. Następnie w celu otrzymania butadienu glikol przeprowadza się w dwuoctan glikolu, który ogrzewa się do temperatury 500°C; wydajność procesu wynosi -88% . Ogólna wydajność całego procesu wynosi od 80 do 90 kg butadienu z1 m3 żyta. Inne produkty rolnicze. Butadien możemy otrzymywać z innego produktu pochodzenia rolniczego – z czterohydrofuranu, który przepuszcza się w fazie gazowej nad katalizatorem fosforowym w temperaturze 250 4500C. Butadien nie jest jedynym produktem otrzymywanym z płodów rolniczych do produkcji kauczuku syntetycznego. Udało się również wyprodukować syntetyczne- tworzywo elastyczne przez polimeryzację kwasów tłuszczowych otrzymywanych głównie z oleju sojowego i etyleno-glikolu. Surowcami stosowanymi w tym procesie są: soja, żyto oraz niektóre oleje roślinne. Materiał ten produkowany jest pod ogólną nazwą Norepol . Jeden z typów handlowych wytwarzany jest pod nazwą Agripol . Do produktów tych stosuje się te same metody przerobu i sporządzania mieszanek co do kauczuku naturalnego, identyczne są również czas i warunki wulkanizacji. Materiały te nie posiadają tak dużej wytrzymałości na rozciąganie oraz na ścieranie jak guma; znalazły one jednak szerokie zastosowanie, na przykład do produkcji obcasów, rur oraz różnych uszczelek. Wytrzymałość na rozciąganie wynosi około 30 kG/cm2; a wydłużenie 200/0, podczas gdy wytrzymałość analogicznych typów gumy jest rzędu 200 kGfctn2, a wydłużenie 600%. [hasła pokrewne: drzwi wewnętrzne wymiary , kocioł gazowy kondensacyjny , olx czarnków ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne wymiary kocioł gazowy kondensacyjny olx czarnków