Jako obciazenie dlugotrwale przyjmuje sie takze niektóre obciazenia tradycyjne traktowane, jako zmienne

Jako obciążenie długotrwałe przyjmuje się także niektóre obciążenia tradycyjne traktowane, jako zmienne. Przy obliczaniu ugięć płyt stropowych należy uwzględnić nie tylko ograniczenie obrotu płyty na podporze spowodowane połączeniem zbrojenia podporowego między płytami, ale także ograniczenie tego obrotu spowodowane obciążeniem krawędzi płyt stropowych ścianami wyższej kondygnacji. Jeżeli pomiędzy fazą montażu a fazą eksploatacji występuje zmiana schematu statycznego płyty stropowej, to następuje pewne skomplikowanie obliczenia strzałki ugięcia. Na przykład, jeżeli ciężar własny działa jedynie krótkotrwale na element swobodnie podparty, a dodatkowe obciążenie stałe i zmienne oraz długotrwały wpływ od ciężaru własnego i obciążeń stałych działa na ten sam element, ale częściowo utwierdzony, to składowe ugięcia f1> i2 i f3 należy obliczyć dla obciążeń. Przy działaniu obciążeń skupionych jednym z podstawowych zagadnie ń przy konstruowaniu stropów jednokierunkowo zbrojonych jest wciągnięcie do współpracy możliwie dużego obszaru stropu. Problem ten jest szczególnie ważny przy stropach prefabrykowanych. Bowiem dla nich trzeba ustalić, jaką część obciążenia przenoszą poszczególne płyty. Na przykład, pokazano rozdział obciążenia pomiędzy sąsiednie płyty stropu złożonego z 5-ciu płyt o wymiarze 1,2 x 6,0 m w przypadku obciążenia płyty stropowej środkowej lub skrajnej. Rozdział obciążeń pomiędzy płyty jest zależy głównie od stosunku rozpiętości do szerokości płyty, a w mniejszym stopniu od stosunku p/(p+g) oraz sposobu zamocowania płyt na podporach. [hasła pokrewne: bricomarche jarocin, strop krzyżowo zbrojony, ile kosztuje podłączenie prądu ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin ile kosztuje podłączenie prądu strop krzyżowo zbrojony