Obsluga i zakres pracy maszyn

Obsługa i zakres pracy maszyn . Obsługę kombajnu stanowi: operator, dwóch pracowników obsługujących rozścielarkę i pomocnik operatora, łącznie 4 osoby. Jeżeli zautomatyzowanie maszyny jest tylko częściowe, potrzebnych jest dwóch dozatorów. Inny personel, jak na przykład obsługa szufli mechanicznej, samochodów i autocystern oraz szczotki mechanicznej, nie jest tu wzięty pod uwagę. Wielkość brygady, zatrudnionej przy produkcji i układaniu zaprawy łącznie z dostawą ciągłą materiałów do kombajnu, zależy od odległości dostawy materiałów i organizacji robót. Małe kombajny o wydajnościach kilku ton na godzinę stosowane są do cząstkowych remontów nawierzchni, wykonywania parkowych ścieżek, boisk sportowych itp. Kombajny o dużych wydajnościach stosuje się do: – wykonywania szorstkich warstw ścieralnych na nowych nawierzchniach bitumicznych dróg samochodowych i startowych, – uszorstnienia wszelkich wygładzonych przez ruch i śliskich nawierzc hni bitumicznych, betonowych i brukowych, – odnowy zużytego uszorstnienia wszelkich nawierzchni, – zamknięcia z jednoczesnym uszorstnieniem nawierzchni bitumicznych o strukturze otwartej, wykonywanych z kruszywa otaczanego lepiszczem bitumicznym na drogach samochodowych i lotniskowych, robót pokrewnych z wymienionymi poprzednio. [hasła pokrewne: szerokość drzwi, makro zabrze godziny otwarcia, godziny otwarcia praktiker ]

Powiązane tematy z artykułem: godziny otwarcia praktiker makro zabrze godziny otwarcia szerokość drzwi