Ogólne zasady obliczania stropów w stanach granicznych: zniszczenia i ugiecia

Ogólne zasady obliczania stropów w stanach granicznych: zniszczenia i ugięcia. W obliczaniu płyt stropowych uwzględnić należy zawsze dwa stany graniczne: – stan graniczny zniszczenia – stan graniczny ugięcia. Stan graniczny zniszczenia rozpatruje się osobno dla stadium montażu, gdy oczywiście element pracuje jako swobodnie podparty, a osobno dla stadium eksploatacji. Wymiarując element w stadium eksploatacji w przypadku elementów prefabrykowanych uwzględnić należy fakt, że w momencie, gdy wykonuje się połączenie zapewniające ciągłość pracy elementu, element jest już zginany ciężarem własnym g . Tak więc jedynie obciążenia ponad ciężar własny p wywoływać będą momenty takie jak dla ustroju ciągłego. Przy wymiarowaniu uwzględnia się oczywiście sumę tych momentów. W obliczeniach stanu granicznego zniszczenia ciągłość ustroju uwzględnia się jedynie wtedy, gdy jest ona zagwarantowana przez odpowiednie połączenie zbrojenia sąsiednich p yt. Nie uwzględnia się, ze względów na bezpieczeństwo, częściowego zamocowania wywołanego dociśnięciem końców płyty stropowej przez ścianę wyższej kondygnacji podporę skrajną traktuje się zawsze jako swobodnie podpartą. Obliczając ustrój ciągły zmonolitowany poddany obciążeniom ponad ciężar własny, uwzględnić można odkształcenia plastyczne np. dla stropów jednokierunkowo zbrojonych stosując metodę plastycznego wyrównania momentów. Stan graniczny ugięć wymaga o wiele wnikliwszego podejścia i zwykle spełnienie wymagań właśnie tego stanu stwarza najwięcej kłopotu. [hasła pokrewne: olx police, strefa przemarzania, szerokość drzwi ]

Powiązane tematy z artykułem: olx police strefa przemarzania szerokość drzwi