Plyty krzyzowo zbrojone Stosowanie plyt dwukierunkowo pracujacych podpartych na obwodzie

Płyty krzyżowo zbrojone Stosowanie płyt dwukierunkowo pracujących podpartych na obwodzie, krzyżowo zbrojonych, pozwala na zmniejszenie wysokości stropu, uzyskanie oszczędności na zbrojeniu oraz uniknięcie rys w Suficie, gdyż płyty te mają zwykle wymiar na izbę. Jednakże występuje wtedy ograniczenie swobody kształtowania wnętrza i brak możliwości dostosowania ciężaru stropu (nie da się go w zasadzie podzielić) do urządzeń dźwigowych. Dla zobrazowania wpływu zmiany sposobu podparcia płyty na jej pracę, przedstawiono wykresy ugięć i momentów zginających w przekroju środkowym płyty kwadratowej w przypadku podparcia swobodnego na dwu, trzech i czterech krawędziach oraz w przypadku pełnego zamocowania na obwodzie. Jak widać w przypadku podparcia na trzech krawędziach wartości ekstremalne ugięć i momentów są mniejsze od odpowiednich dla płyty podpartej na dwu krawędziach jedynie o ok. 20%. Dopiero podparcie na czterech krawędziach wprowadza zas adnicze zmiany jakościowe, gdyż powoduje ok. 3-krotne zmniejszenie ugięć i momentów w stosunku do odpowiednich dla płyty podpartej na dwu krawędziach. Łatwo stąd wyciągnąć wniosek, że opłaci się stosować płyty krzyżowo zbrojone tylko w przypadku, gdy zapewnimy im podparcie na czterech krawędziach. [podobne: czym ocieplić poddasze, olx polkowice, strefa przemarzania ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze olx polkowice strefa przemarzania