Podparciem tym nie musi byc sciana – moze nim byc takze belka

Podparciem tym nie musi być ściana – może nim być także belka. Jeżeli nie będzie można pominąć wpływu ugięć tej belki na pracę płyty, to efekty podparcia będą nieco mniejsze. Ważną kwestią jest przekazywanie obciążeń z płyty krzyżowo zbrojonej na elementy podpierające. Dla ilustracji rzeczywistych rozkładów reakcji płyty przedstawiono rozkład reakcji płyty kwadratowej obciążonej obciążeniem równomiernie rozłożonym przy różnych warunkach podparcia. W obliczeniach krzywoliniowe wykresy oddziaływań zastępuje się odpowiednio dobranymi liniami prostymi. Przyjmuje się, że siły przekazywane na daną krawędź podpierającą płytę odpowiadają obciążeniu przypadającemu na przyległą powierzchnię wydzieloną linią podziału wyprowadzoną jako dwusieczna kąta w narożu. Zastosowanie tej zasady prowadzi do wniosku, że jest ona poprawna z wyjątkiem sytuacji, gdy w narożu spotykają się krawędzie utwierdzona i swobodnie podparta. W taki ej sytuacji norma PN/B-03264 zaleca wyprowadzenie linii dzielącej pod kątem 30° do krawędzi swobodnej. Naniesienie tego sposobu aproksymowania funkcji też nie daje w pełni zadowalających wyników (niedociążenie krawędzi swobodnie podpartej) – stąd wniosek, że w zależności od tego jaki element jest obciążony reakcją płyty, stosować trzeba jeden z dwu sposobów – decydując się na nadmiar lub niedomiar reakcji. [przypisy: godziny otwarcia praktiker, schody zewnętrzne wymiary, czym ocieplić poddasze ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze godziny otwarcia praktiker schody zewnętrzne wymiary