Rygiel ciagly

Każdy słup opiera się za pośrednictwem drewnianych klinów rozpierających na osobnej podwalinie ułożonej na stropie prostopadle do kierunku rzędów słupów. Górne końce słupów ujęte są w oczep, który przylega do górnego stropu. Oczep umocowany jest do słupów za pomocą gwoździ i klamer. Rygiel ciągły lub osobny dla każdej pary słupów ułożony jest na wysuwnicach. Rygiel zabezpieczamy przed pionowym przesunięciem (przy obciążeniu pomostów roboczych) za pomocą krawędziaków opartych na ryglu i przymocowanych do słupa jarzmami z odpowiednim zaklinowaniem. Rygiel zabezpieczający wysuwnice przed pionowym przesunięciem może stanowić również deska założona pod zastrzały ukośne, usztywniające słupy pionowe. Zastrzały powinny być wtedy wykonane z krawędziaków o przekroju równym przekrojowi słupa i muszą być dobrze do niego umocowane (najlepiej na wrąb i śrubę). Usztywnienia w płaszczyznach pionowych stanowią deski usztywniające łączące jako zastrzały każdy słup z odpowiednią podwaliną i jako układ dwóch krzyżulców łączących każdą parę słupów ze sobą. [przypisy: czym ocieplić poddasze, strefa przemarzania, schody zewnętrzne wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: czym ocieplić poddasze schody zewnętrzne wymiary strefa przemarzania