W trakcie eksploatacji budynku wystapienie obciazenia zmiennego o maksymalnej dopuszczalnej intensywnosci jednoczesnie na duzej powierzchni stropu jest malo prawdopodobne

W trakcie eksploatacji budynku wystąpienie obciążenia zmiennego o maksymalnej dopuszczalnej intensywności jednocześnie na dużej powierzchni stropu jest mało prawdopodobne. Stąd też dopuszcza się (PN-74/B-02009) redukcję wielkości obciążenia zmiennego belek i podciągów w zależności od powierzchni, z której przejmowane są obciążenia. Zdaniem autora, analogiczna redukcja obciążeń zmiennych dotyczyć powinna także płyt krzyżowo zbrojonych. Pomijając specjalne typy pomieszczeń, jak np. magazyny, istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby na wszystkich kondygnacjach obciążenie zmienne osiągnęło wartość nominalną. Dla takich elementów jak slupy, ściany, fundamenty jest, więc możliwa redukcja wpływu obciążeń zmiennych. Redukcja ta jest zależna od ilości kondygnacji przekazujących obciążenia na rozważany element. Obliczając zewnętrzne ściany samonośne lub usztywniające uwzględnić należy, że część obciążenia ścian nośnych przekaże się na te ściany poprzez złącza, W ten sposób nastąpi dociążenie ścian samonośnych i odciążenie ścian nośnych. Siły przekazywane poprzez złącza ze ścian, nośnych na samonośne oblicza się z warunku równych odkształceń stykających się ścian. Uwzględnić tu należy możliwość zwiększenia ponad wartości nominalne współczynników sprężystości ścian samonośnych. Obliczając ściany nośne postępować należy odwrotnie, to jest uwzględnić możliwość wystąpienia w ścianie samonośnej współczynników sprężystości mniejszych niż normalnie. Obliczenia można uprościć przyjmując (wg BN-74/8812-01) zmniejszenie o 20% sił stycznych obliczonych w złączu dla nominalnych współczynników sprężystości. Jeżeli ściany zewnętrzne wykonane są z lekkich betonów kruszywowych, to obliczając ściany wewnętrzne z betonów zwykłych należy założyć, że co najmniej 50% obciążenia ze ścian zewnętrznych zostanie przekazane popr zez złącza na ściany wewnętrzne. [podobne: schody zewnętrzne wymiary aluminiowe ryflowane, kocioł gazowy kondensacyjny, schody zewnętrzne wymiary ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny praktiker zabrze godziny otwarcia schody zewnętrzne wymiary