Wyposazenie fabryki produkujacej 10000 ton kauczuku syntetycznego

Wyposażenie fabryki produkującej 10000 ton kauczuku syntetycznego rocznie składa się z 12 pieców ogrzewanych w większości wypadków ropą naftową, każdy zaopatrzony w 16 komór z katalizatorem, zawierających po 90 kg katalizatora. Do każdego pieca doprowadza się około 1100 kg alkoholu w stanie pary na godzinę; w tym czasie ulega rozkładowi około 750 kg alkoholu, na co zużywa się 165 000 cal ciepła oraz wytwarza się 170 +- 180 kg butadienu (cyfry te oparte są na maksymalnej wydajności 25%; obecnie wydajność procesu uległa znacznej poprawie). 7. Proces przeprowadza się w ciągu 11 do 12 godzin, po czym katalizator poddaje się regeneracji wdmuchując mieszaninę powietrza z wodą w temperaturze 500+-550oC. 8. Gazy reakcyjne chłodzi się do temperatury 1500C za pomocą doprowadzanego świeżego alkoholu, a następnie za pomocą wody do temperatury 800C. Lebiediew prowadząc badania nad wpływem różnych substancji na proces otrzymywania butadienu z alkoholu doszedł do następujących wniosków: 1. W reakcji tworzenia się butadienu z alkoholu bierze również udział aldehyd octowy, który jednak sam butadienu nie daje. 2. Eter bierze udział w reakcji tworzenia się butadienu, lecz w przeciwieństwie do aldehydu octowego sam może dawać butadien. Wydajność butadienu otrzymywanego z czystego eteru jest jednak mniejsza od wydajności z czystego alkoholu. 3. Etylen wprowadzony do reaktora równocześnie z alkoholem odgrywa znaczną. rolę w tworzeniu się butadienu. 4. [patrz też: przykładowy kosztorys budowy domu , hemnes ikea , bricomarche jarocin ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche jarocin hemnes ikea przykładowy kosztorys budowy domu